Ráiteas Straitéise

Leagtar amach inár Ráiteas Straitéise misean, fís agus luachanna an Choimisiúin um Chosaint Sonraí, chomh maith lenár gcuspóirí straitéiseacha chun ár gcuid oibre a threorú le linn 2019. Míníonn sé freisin an comhthéacs dár gcuid oibre le linn na bliana atá romhainn, beidh 2019 bliain eile de chlaochlú agus d'fhás don DPC. 

Ráiteas Straitéise 2019

Tá ár Straitéis Rialála le haghaidh 2021-2026 á fhorbairt againn faoin láthair. 
Tá sonraí faoin gcomhairliúchán poiblí a reáchtálamar ar Spriocthorthaí, atá dúnta anois, ar fáil anseo.