Teagmháil a dhéanamh linn

Tá uimhir nua 0761 á soláthar ag an Oifig ar féidir le glaoiteoirí úsáid a bhaint aisti. Tá an réamhuimhir 0761 mar chuid de thionscnamh Rialtais chun costas glao gutháin a laghdú do chomhlachtaí poiblí agus do chustaiméirí araon. Is éagsúil a bheidh costais ghlao gutháin ar uimhreacha 0761. Ba cheart go mbeadh do sholáthraí seirbhíse in ann sonraí breise a thabhairt duit ar na costais a bhíonn i gceist do do phacáiste gutháin.

Eolas

 

Teileafón

+353 57 8684800
+353 (0)761 104 800

09:15 - 17:30 (17.15 Dé hAoine)

Seoladh Poist

An Coimisiún um Chosaint Sonraí

21 Cearnóg Mhic Liam Theas
BÁC 2,
DO2 RD28
Éire

 

oifigí

Oifig Baile Atha Cliath

An Coimisiún um Chosaint Sonraí
21 Cearnóg Mhic Liam
BÁC 2,
DO2 RD28
Éire

Oifig Cúil an tSudaire

Teach na Canálach

Bóthar an Stáisiúin
Cúil an tSúdaire
Co. Laoise
Éire

Teagmháil a dhéanamh linn

Is iad na foirmlí gréasáin an chaoi is tapúla chun teagmháil a dhéanamh leis an CCS, maidir le ceisteanna no gerán atá agut.

Má tá ceist nó gearán agut faoi cosanta sonraí, beidh tú in ann teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisúin um Chosaint Sonraí ar an modh sea a leanas:

Tá sé tábhachta a tabhairt faoi dheara nach bhfuil an Coimisún um Chosaint Sonraí ina Oifig Poiblí, agus de réir sinn nach bhfuilimid in ann cruinnithe idirphearsanta a dhéanamh le daoine. Áfach, mura bhfuil tú in ann dteagmháil a dhéanamh linn trí na shrutha cumarsáide atá liostaithe thuas, le do thoil déan teagmháil leis an oifigeach rochtain