Teagmháil a dhéanamh linn

Tá uimhir nua 0761 á soláthar ag an Oifig ar féidir le glaoiteoirí úsáid a bhaint aisti. Tá an réamhuimhir 0761 mar chuid de thionscnamh Rialtais chun costas glao gutháin a laghdú do chomhlachtaí poiblí agus do chustaiméirí araon. Is éagsúil a bheidh costais ghlao gutháin ar uimhreacha 0761. Ba cheart go mbeadh do sholáthraí seirbhíse in ann sonraí breise a thabhairt duit ar na costais a bhíonn i gceist do do phacáiste gutháin.

Eolas

 

Teileafón

+353 57 8684800
+353 (0)761 104 800

09:15 - 17:30 (17.15 Dé Aoine)

Seoladh Poist

An Coimisiún um Chosanta Sonraí

21 Cearnóg Mhic Liam
BÁC 2,
DO2 RD28
Éireann

 

offigí

Offig Baile Atha Cliath

An Coimisiún um Chosanta Sonraí
21 Cearnóg Mhic Liam
BÁC 2,
DO2 RD28
Éireann

Offig Cúil an tSudaire

Teach na Canálach
Cúil an tSudaire
Co. Laoise
Éireann

Teagmháil a dhéanamh linn

Is iad na foirmlí gréasáinan chaoi is tapiúl chun teagmháil a dhéanamh leis an CCS, maidir le ceisteanna no gerán atá agut.

Má tá ceist nó gearán agut faoi cosanta sonraí, beidh to in ann teagmháil a dhéanamh leis an Coimisúin Cosanta Sonraí ar an modh sea a leanas:

Tá sé tábhachta a tabhairt faoi dheara nach bhfuil an Coimisun Consaint Sonraí ina Oifig Poiblí, agus de réir sinn nach bhfuilimid in ann cruinnithe idirphearsanta a dhéanamh le daoine. Áfach, murra bhfuil to in ann dteagmháil a dhéánamh linn trí na shrutha cumarsáide atá liostaithe thuas, le do thoil déan theagmháil leis an oifigeach rochtain