Conas teagmháil a dhéanamh linn

Más duine den phobal nó eagraíocht thú a bhfuil ag iarraidh labhairt leis an DPC maidir le ceist cosanta sonraí, bain úsáid as an gcnaipe “DÉAN TEAGMHÁIL LINN AR LÍNE” thuas.

De rogha air sin, is féidir glaoigh orainn ag:

 Theileafóin 

 Uaireanta na Deisce Chabhrach
 9.30am - 1pm (Luan - Aoine)
 2pm - 5pm (Luan - Aoine)

 01 765 0100

 1800 437 737 

Tabhair faoi deara, le do thoil, nach dtabharfar ach faisnéis ghinearálta faoi chearta cosanta sonraí duit agus tú i dteagmháil leis an Deasc Chabhrach. Níl an Coimisiún in ann glacadh le gearáin ar an teileafón. Caithfear iad a chur isteach i scríbhinn agus b’fhearr iad a chur isteach trí fhoirm Ghréasáin (atá ar fáil ar an suíomh Gréasáin). Ní feidir leis an gCoimisiún aon fhaisnéis a thabhairt duit faoi stádas aon ghearáin atá taiscthe agat nó faoi stádas aon Fhiosrúcháin a bhfuil an Coimisiún ag tabhairt faoi.

Eolas

Seoladh Poist

An Coimisiún um Chosaint Sonraí

21 Cearnóg Mhic Liam Theas
BÁC 2,
D02 RD28
Éire

 

Oifigí

Oifig Baile Atha Cliath

An Coimisiún um Chosaint Sonraí
21 Cearnóg Mhic Liam
BÁC 2,
D02 RD28
Éire

Oifig Cúil an tSudaire 

Teach na Canálach

Bóthar an Stáisiúin
Cúil an tSúdaire
Co. Laoise
Éire

Ag dul i dteagmháil linn

Is í an tslí is éifeachtaí chun dul i dteagmháil leis an gCoimisiún maidir le ceisteanna nó gearáin ná trí na foirmeacha gréasáin.

Má tá ceist, imní nó gearán agat maidir le cosaint sonraí, is féidir teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún ar na bealaí seo a leanas:

  • Trí fhoirm gréasáin ar ár suíomh;
  • Tríd an bpost.

Tá sé tábhachtach tabhairt faoi deara nach bhfuil cuntar poiblí ag an gCoimisiún um Chosaint Sonraí agus, mar sin de, nílimid in ann cruinnithe aghaidh ar aghaidh ar chur ar fáil. Mura féidir leat dul i dteagmháil linn ar na bealaí thuasluaite, áfach, téigh i dteagmháil lenár  n-Oifigeach Inrochtaineachta le do thoil.