Eagraíochtaí

Faigh amach faoi do chuid dualgas faoin reachtaíocht um chosaint sonraí agus ar an Rialachán um Chosaint Sonraí Ginearálta, lena n-áirítear trédhearcacht le húsáideoirí seirbhíse agus conas freagairt do dhuine atá ag feidhmiú a gcearta cosanta sonraí.

Áitíonn an RGCS oibleagáidí próiseála sonraí díreach ar ghnólachtaí agus eagraíochtaí ar leibhéal an AE. De réir an GDPR, ní féidir le heagraíocht sonraí pearsanta a phróiseáil ach faoi choinníollacha áirithe. Mar shampla, ba cheart go mbeadh an próiseáil cothrom agus trédhearcach, chun críche sonraithe agus dlisteanach agus a bheith teoranta do na sonraí is gá chun an cuspóir seo a chomhlíonadh. Ní mór é a bheith bunaithe freisin ar cheann de na cúiseanna dlíthiúla seo a leanas.

 

1. De thoiliú an duine aonair lena mbaineann.

2. Oibleagáid chonarthach idir tú féin agus an duine aonair.

3. Oibleagáid dhlíthiúil a shásamh.

4. Chun leasanna ríthábhachtacha an duine aonair a chosaint.

5. Tasc a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail.

6. Chun leasanna dlisteanach do chuideachta, ach amháin tar éis a sheiceáil go bhfuil cearta tromchúiseacha agus saoirsí an duine aonair nach bhfuil tionchar tromchúiseach ag a gcuid sonraí a bhfuil tú ag próiseáil. Má dhéanann cearta an duine maoirseacht ar do leasanna, ansin ní féidir leat na sonraí a phróiseáil.

 

Tabharfaidh na cluaisíní ar thaobh an leathanaigh seo duit eolas níos mionsonraithe faoi

  • na hoibleagáidí atá agat faoi chosaint sonraí 
  • conas a fhreagairt ar dhuine aonair a bhfeidhmíonn a gcearta
  • Conas a thugann tú fógra don Choimisiún um Chosaint Sonraí i cásanna inar sháraigh d'eagraíocht nó do ghnó sonraí pearsanta.

 

Tuigimid go bhfuil cosaint sonraí riachtanach do cháil eagraíochtaí, agus go bhfuil an fhaisnéis sna leathanaigh seo a leanas deartha chun tacú leat chun do ghnó a sheoladh ar bhealach trédhearcach agus comhlíontach. Cé go ndícheall muid ár dtreoir a choinneáil chomh soiléir agus is féidir, féadfaidh tú ár Sainmhíniú ar Fhocail úsáideach.