Cearta Daoine Aonair faoin Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí

Is ceart bunúsach cosaint sonraí atá leagtha amach in Airteagal 8 de Chairt um Chearta Bunúsacha an AE, a deir:

 1. Tá sé de cheart ag gach duine cosaint sonraí pearsanta a bhaineann leis nó léi.
 2. Ní mór sonraí den sórt sin a phróiseáil go cothrom chun críocha sonraithe agus ar bhonn toiliú an duine lena mbaineann nó ar bhonn dlisteanach eile atá leagtha síos sa dlí. Tá ceart ag gach duine rochtain ar shonraí a bailíodh a bhaineann leis nó léi, agus an ceart chun é a cheartú.
 3. Beidh comhlíonadh na rialacha seo faoi réir rialú ag údarás neamhspleách

Ciallaíonn sé seo go bhfuil gach duine i dteideal a gcuid faisnéise pearsanta a chosaint, a úsáid ar bhealach cóir agus dlíthiúil, agus cuirfear ar fáil dóibh nuair a iarrann siad cóip. Má mheasann duine aonair go bhfuil a gcuid faisnéise pearsanta mícheart, tá siad i dteideal a iarraidh go ndéanfar an fhaisnéis sin a cheartú.

Chun sonraí pearsanta a phróiseáil, ní mór go mbeadh cúis dhlíthiúil ag eagraíochtaí. Leagtar amach na cúiseanna dleathacha chun sonraí pearsanta a phróiseáil in Airteagal 6 den GDPR. Is iad na sé chúiseanna dleathacha chun sonraí pearsanta a phróiseáil:

 1. toiliú
 2. conradh a dhéanamh
 3. d'fhonn eagraíocht oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh
 4. nuair a bhíonn na sonraí pearsanta á phróiseáil riachtanach chun leasanna ríthábhachtacha duine a chosaint
 5. nuair a bhíonn na sonraí pearsanta riachtanach chun feidhmiú tasc a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail
 6. i leasanna dlisteanacha na cuideachta / na heagraíochta (ach amháin i gcás ina ndéanann na leasanna sin contrártha nó leas a bhaint as leasanna nó cearta agus saoirsí an duine aonair)

Is féidir le haon cheann de na sé chúis a thugtar thuas cúis dlíthiúil a sholáthar chun sonraí pearsanta a phróiseáil.

Tabharfaidh na cluaisíní ar thaobh an leathanaigh seo leat eolas níos mionsonraithe faoi

 • do chearta aonair faoi chosaint sonraí
 • conas na cearta sin a fheidhmiú duit féin 
 • conas gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí i gcásanna ina mbraitheann tú nach bhfuil do chearta á meas

Tá sé tábhachtach cuimhneamh go nglacann formhór na n-eagraíochtaí cosaint sonraí go han-dáiríre, agus déantar an chuid is mó de na saincheisteanna a réiteach gan go gcaithfear iad a chur isteach mar ghearán leis an DPC. Tá an fhaisnéis sna leathanaigh seo a leanas deartha chun cabhrú leat do chearta aonair a fheidhmiú agus réiteach sásúil a shásamh, agus ag míniú freisin conas gearán a thaisceadh i gcásanna nár éirigh leo.