Srian le Cearta Aonair in imthosca áirithe

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go gceadaítear hAirteagal 23 den GDPR cearta daoine aonair in imthosca áirithe, mar shampla chun coireacht a chosc.

Is í Cosaint Sonraí ceart bunúsach a chaithfear a chothromú i gcónaí i gcoinne cearta bunúsacha eile.

Is féidir eolas níos mionsonraithe maidir le srianadh na gceart a fháil anseo.