Ráiteas Misin

An Coimisiún um Chosaint Sonraí

Dlí um chosaint sonraí a chur i bhfeidhm go seasta trí rannpháirtíocht, trí mhaoirseacht agus trí fhorfheidhmiú, agus comhlíonadh le reachtaíocht um chosaint sonraí a chur chun cinn.

Ráiteas Straiteise 2022-2027 (As Béarla)

Ár misean

Dlí um chosaint sonraí a chur i bhfeidhm go seasta trí rannpháirtíocht, trí mhaoirseacht agus trí fhorfheidhmiú, agus comhlíonadh le reachtaíocht um chosaint sonraí a chur chun cinn.

Cosnaíonn an Coimisiún um Chosaint Sonraí cearta cosanta sonraí daoine aonair agus tugann sé soiléire do na heagraíochtaí a rialaíonn sé trí:

 • páirtithe leasmhara a chur ar an eolas faoina gcearta agus a n-oibleagáidí;
 • cur chun cinn cóir agus cothrom a ghlacadh maidir le láimhseáil gearán;
 • teagmháil a dhéanamh go fairsing agus go trédhearcach le páirtithe leasmhara;
 • páirt ghníomhach a ghlacadh ag leibhéal an Bhoird Eorpach um Chosaint Sonraí chun comhsheasmhacht a bhaint amach;
 • fadcheann teicneolaíochta a chothú, ag súil le forbairtí rialála amach anseo;
 • pionós a ghearradh go comhréireach agus go críonna; agus
 • inniúlachtaí saineolacha a foireann a choinneáil agus a thabhairt le chéile chun éifeachtacht oibríochtiúil a chinntiú.

Ár bhfís

Mar rialtóir ar dhlí an AE maidir le cosaint sonraí, tá an Coimisiún um Chosaint Sonraí tiomanta le bheith neamhspleách, chun tionchar a imirt go hidirnaisiúnta, agus le bheith iontaofa go poiblí; ag rialú le cuspóir soiléir, le muinín an phobail, meas ár bpiaraí agus éifeachtach inár rialú. Beidh ról ceannaireachta ag an DPC i soiléire dlíthiúil a thabhairt i mblianta tosaigh an Rialacháin Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí. Glacfaidh an DPC cur chun cinn rialála bunaithe ar riosca i leith a chuid oibre, ionas go gcuirfear a gcuid acmhainní in ord tosaíochta i gcónaí ar bhonn na tairbhe is mó a thabhairt don líon is mó daoine. Chomh maith leis seo, beidh an DPC sásúil agus dúshlánach mar áit oibre, le fócas ar na daoine is cuí a choinneáil, a tharraingt isteach agus a cheapadh chun cur lena mhandáid, ag aithint gurb iad luach agus inniúlacht na foirne an bua is mó atá aige.

Ár luachanna

Is rialtóir neamhspleách é an DPC, le freagracht as eagraíochtaí na hearnála príobháideach agus poiblí araon a rialú, chomh maith le cearta cosanta sonraí daoine aonair a chosaint. Agus na dualgais seo a chomhlíonadh, tá an DPC tiomanta le gníomhú i gcónaí i mbealach atá:

 • Cothrom
 • Trédhearcach
 • Gafa
 • Saineolach
 • Cuntasach
 • Comhréireach
 • Réamhbhreathnaitheach
 • Dírithe ar thorthaí

Mandáid

Tugtar mandáid leathan don Choimisiún um Chosaint Sonraí chun monatóireacht agus forfheidhmiú a dhéanamh i dtaca leis an Rialachan Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR), a thugann cearta níos fearr do dhaoine aonair maidir le cosaint sonraí agus a mhéadaíonn oibleagáidí d’eagraíochtaí a phróiseálann sonraí pearsanta. Chomh maith leis seo, tugann an GDPR cumhachtaí i bhfad níos láidre d’Údaráis Maoirseachta um Chosaint Sonraí. Tríd na cumhachtaí a thugtar dó agus na tascanna a leagtar air, ligtear don DPC plé le gearáin ó dhaoine aonair, chomh maith lena bhfiosrúcháin féin a dhéanamh ar réimsí córasacha maidir le riosca. Rialaíonn an DPC de réir an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí, an tAcht um Chosaint Sonraí 2018, an Treoir e-Príobháideachais agus an Treoir maidir le Forfheidhmiú an Dlí.