Polasaí Meán Sóisialta

Déanann Aonad Cumarsáide an Choimisiúin um Chosaint Sonraí (DPC) bainistiú ar chuntas Twitter, cuntas Instagram, agus cuntas LinkedIn de chuid an DPC. Tugann an polasaí seo mionsonraí ar an gcineál ábhair a fhoilsímid chomh maith le conas a dhéanaimid caidreamh le daoine eile ar na hardáin seo.

Ligeann ár gcuntais meán sóisialta don DPC nuacht agus nuashonruithe a chur in iúl go pras. Níl sé i gceist go n-úsáidfear iad chun iarratais méan a chur isteach; is féidir iad seo a sheoladh trí ríomhphost chuig media@dataprotection.ie.

Tá Polasaí Meán Sóisialta an DPC ar fáil go hiomlán anseo.