Blaganna

Comhairle chun Sáruithe ar Shonraí a sheachaint

01st Mí Bealtaine 2020

Tuigeann an DPC go mb’fhéidir go gcaithfeá faisnéis a roinnt nó a chruinniú go pras chun dul in oiriúint do na cúinsí doiligh a gcaithfimid ar fad dul i ngleic leo chun leanúint ag feidhmiú mar is gnáth a mhéid is féidir le linn phaindéim an Choróinvíris (COVID-19). ...

Leideanna Cosanta Sonraí le haghaidh Físchomhdháil

03rd Mí Aibreán 2020

Cé go bhfuil méadú tagtha le déanaí ar chianobair, de bharr na bearta maolaithe COVID-19, agus go bhfuil níos mó daoine ag coinneáil i dteagmháil ar líne le cairde agus teaghlach, tháinig méadú suntasach ar líon na ndaoine ag glacadh páirt i bhfíschomhdháil agus físchomhrá. ...

Covid-19 agus Iarrataí Rochtana Ábhair Sonraí

25th Mí Márta 2020

An bhfuil feidhm fós leis na hamlínte a bhaineann le freagra a thabhairt ar iarrataí GDPR ó ábhar sonraí sa chás go bhfuil eagraíocht dúnta go sealadach nó go bhfuil srian uirthi iarrataí a láimhseáil mar gheall ar COVID-19? ...

Cosaint Sonraí agus COVID-19

06th Mí Márta 2020

Tá bearta riachtanacha á dhéanamh ag rialtais, chomh le heagraíochtaí poiblí, príobháideacha agus deonacha chun srian a choinneáil ar scaipeadh COVID-19, nó an ‘coróinvíreas’, mar a thugtar air go forleathan, agus chun éifeachtaí na víris a laghdú. ...

Cosaint Sonraí agus Breatimeacht - Ceisteanna Coitianta

09th Mí Feabhra 2020

D’fhéadfadh go mbeidh tionchar tromchúiseach ag an Breatimeacht, go háirithe i gcás Breatimeacht ‘Gan Mhargadh’, ar na hoibleagáidí cosanta sonraí atá ag rialaitheoirí Éireannaigh a aistríonn sonraí pearsanta go dtí an Ríocht Aontaithe (Tuaisceart Éireann san áireamh); mar, i gcás go ndéanfar ‘tríú tír’ den RA, measfar gur aistrithe lasmuigh den AE/LLE a bheidh i gceist le haistrithe go dtí an ...