Blaganna

An ceart chun cúitimh agus dliteanas

04th Mí Deireadh Fomhair 2019

An féidir leat cúiteamh a lorg má sáraíodh do chearta cosanta sonraí? Cuirtear an cheist seo ar an gCoimisiún um Chosaint Sonraí (‘an Coimisiún’) go minic. Cé go bhfuil réimse cumhachtaí ar fáil ag an gCoimisiún chun gearáin a réiteach agus gníomhaíocht a dhéanamh in aghaidh eagraíochtaí, ní féidir leis cúiteamh a dhámhachtain do dhaoine aonair a ndearna dochar dóibh. ...

Roghanna do shlándáil aipe

15th Mí Lúnasa 2019

Baineann an chuid is mó dúinn úsáid as gléasanna móibíleacha inár ngníomhaíochtaí laethúla. Bíonn sonraí pearsanta go coitianta sna haipeanna a úsáidtear ar na gléasanna seo, agus bíonn na sonraí seo ann le haghaidh éascaíocht úsáideora, oibríochtí feidhme, nó fiú cuspóirí margaíochta. ...

Treoir maidir le ceadanna aipe a sheiceáil

31st Mí Iúil 2019

Úsáideann formhór na ndaoine aipeanna ar ghléasanna móibíleacha gach lá ar chúiseanna éagsúla. Cosúil le cuid mhór seirbhísí eile, teastaíonn aipeanna sonraí pearsanta go minic chun an tseirbhís atá ag teastáil ó chustaiméirí, agus go bhfuil custaiméirí ag súil léi, a chur ar fáil. ...

Blag – TCI sa bhaile

18th Mí Iúil 2019

Tá níos mó agus níos mó dúinn ag suiteáil ceamaraí inár dtithe –ceamara chun súil a choimeád ar do pheata nuair nach bhfuil tú ann, b’fhéidir, nó ceamara ar do chloigín dorais ionas gur féidir leat d’fhón a úsáid chun féachaint cé atá ag an doras. ...

Cosaint sonraí agus canbhasáil

10th Mí Bealtaine 2019

Is tír dhaonlathach í Éire agus tá sé an-tábhachtach go mbeidh polaiteoirí in ann cumarsáid a dhéanamh le vótálaithe roimh na toghcháin Eorpaigh agus na toghcháin áitiúla atá le teacht. ...