Rochtain agus Inchumasacht

Airteagal 15 & 20 agus Aithris 63, 64 & 68 den RGCS

Tá sé de cheart ag daoine aonair rochtain a iarraidh ar a gcuid sonraí pearsanta, saor in aisce agus i bhformáid inrochtana. Má fhaigheann tú an iarraidh sin, caithfidh tú:

  1. Inis leis an duine aonair má tá tú ag próiseáil a gcuid sonraí pearsanta;
  2. Tabhair eolas dóibh maidir leis an bpróiseáil (mar shampla cuspóirí na próiseála, na catagóirí sonraí pearsanta lena mbaineann, faighteoirí a gcuid sonraí, etc.);
  3. Cóip a sholáthar de na sonraí pearsanta atá á bpróiseáil, gan mhoill mhíchuí agus in aon chás laistigh de mhí amháin.

Ina theannta sin, nuair a bhíonn an próiseáil bunaithe ar thoiliú nó ar chonradh, féadfaidh an duine aonair a iarraidh go ndéanfar a gcuid sonraí pearsanta a chur ar ais nó a tharchur chuig cuideachta eile. Tugtar an ceart chun iompair sonraí mar seo. Ba cheart na sonraí a chur ar fáil i bhformáid a úsáidtear go coitianta agus inléite le meaisín.

Tá dlúthbhaint ag an gCeart Rochtain agus an Ceart chun Iniomparthacht Sonraí, ach is ceart ar leith iad. Ba cheart duit cúram a ghlacadh lena chinntiú go gcuirtear daoine ar an eolas faoi na cearta araon, agus dá bhrí sin níl aon mhearbhall ann maidir leis an gceart atá á bhfeidhmiú.