Próiseáil dhleathach

An bunús dlí do shonraí pearsanta a phróiseáil

Sula bhféadfaidh tú sonraí pearsanta a phróiseáil, ní mór duit bunús dlí a bheith agat do dhéanamh amhlaidh. Leagtar na forais dhleathacha le sonraí pearsanta a phróiseáil amach in Airteagal 6 den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí. Is iad seo a leanas na forais sin: toiliú an duine aonair; conradh a chomhlíonadh; oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh; leasanna ríthábhachtacha aon duine a chosaint; cúram a chur i gcrích ar mhaithe le leas an phobail; nó freastal ar leasanna dlisteanacha aon chuideachta/eagraíochta (seachas i gcás ina mbeidh sáraíocht ag leasanna nó cearta agus saoirsí an ábhair shonraí ar na leasanna sin).