Blaganna

Do lorg digiteach a bhainistiú

06th Mí Feabhra 2024

Cad is lorg digiteach ann? Is é is lorg digiteach ann ná an lorg faisnéise a fhágann tú i do dhiaidh ar líne agus tú ag nascleanúint idir na haipeanna, na suíomhanna Gréasáin agus na cluichí ar líne is fearr leat. Mar shampla: ...

Mainneachtain faisnéis a chomhroinnt le teach altranais faoi chiontuithe coiriúla cónaitheora

28th Mí Meitheamh 2023

Tá an Coimisiún um Chosaint Sonraí eolach ar thuairiscí sna meáin maidir le hábhair imní faoi chomhlíonadh an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí. Baineann na hábhair imní sin leis an mainneachtain faisnéis a chomhroinnt le teach altranais faoi chiontuithe coiriúla cónaitheora agus leis an riosca a chruthaigh an duine sin do chónaitheoirí eile. ...

CCTV, Follasú agus Iarrataí Rochtana

10th Mí Feabhra 2021

De réir cinnidh na hArd-Chúirte i mí na Samhna 2020 (Dudgeon v Supermacs Ireland Ltd., [2020] IEHC 600), rialaigh An Breitheamh Barr nach raibh ar bhialann taifeadtaí CCTV ar eachtra a nochtadh le duine a bhí so-aitheanta ar an taifeadadh agus a raibh damáistí á n-éileamh acu le ...