Aistrithe Sonraí Pearsanta ó Éirinn chuig an Ríocht Aontaithe i gCás Breatimeacht ‘Gan Mhargadh’

D’fhéadfadh go mbeadh tionchar suntasach ag an mBreatimeacht, go háirithe i gcás Breatimeacht ‘Gan Mhargadh’, ar na hoibleagáidí atá ar eintitis Éireannacha a aistríonn sonraí pearsanta chuig an RA (Tuaisceart Éireann san áireamh). D’ullmhaigh an DPC an nóta treorach seo chun cuidiú dóibh siúd a bhféadfadh sonraí pearsanta a aistriú chuig an RA tuiscint a fháil ar an tionchar a bheidh ag Breatimeacht ‘Gan Mhargadh’ ar a n-oibleagáidí cosanta sonraí.

Aistrithe Sonraí Pearsanta ó Éirinn chuig an RA i gCás Breatimeacht ‘Gan Mhargadh’ – Nóta Treorach Iomlán