Disclosures log 2017

Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí

Iarrataí Saorála Faisnéise ar Fhaisnéis Neamhphearsanta i rith 2017

De bhun Sceideal 1, Cuid 1 den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014, tá an CCS faoi réir an Achta maidir le taifid a bhaineann le riaracháin ginearálta an Choimisiúin amháin. Tagraíonn an téarma “riarachán ginearálta” le taifid a bhaineann le bainistíocht an CCS mar eagraíocht, ar nós taifid a bhaineann le pearsanra, ceisteanna pá, earcaíocht, cuntais, teicneolaíocht faisnéise, cóiríocht, eagraíocht inmheánach, agus gnásanna oifige. Ní comhlacht um SF é an CCS ó thaobh taifid a bhaineann lena fheidhmeanna mar údarás maoirseachta um chosaint sonraí.

Sa loga nochta thíos, leagtar amach sonraí iarrataí neamhphearsanta ar rochtain ar fhaisnéis a réitigh an CCS de réir an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014. Níl sonraí iarrataí ar fhaisnéis atá lasmuigh de raon an Achta um SF 2014 san áireamh sa loga nochta.

 

 

Dáta na hIarrata

Catagóir Iarrthóra

Achoimre ar an Iarraidh

An Bhreith a Thugadh

Dáta an Fhreagra

26/1/2017

Grúpa Sainleasa

Iarraidh ar Dhialann an Choimisinéara Cosanta Sonraí ó 2015 go 2017.

Géilleadh don iarraidh go páirteach.

Cuireadh díolúintí i bhfeidhm; Sceideal 1, Cuid 1(f) (lasmuigh den raon feidhme) agus 37(1)

22/2/2017

14/3/2017

Eile

 

Iarraidh ar chóip de Scéim Foilseacháin um Shaoráil Faisnéise an CCS.

 

Géilleadh don iarraidh

16/3/2017

14/4/2017

Grúpa Sainleasa

 

Iarraidh ar chóipeanna de gach iarraidh neamhphearsanta a bhfuil tagairt dó sa tábla ar leathanach 40 den Tuarascáil Bhliantúil 2016.

 

Géilleadh don iarraidh

21/4/2017

01/11/2017

Iriseoir

 

An méid iomlán a chaith Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí ar chostais dlí in 2016, 2017 agus go dtí seo.

 

An méid iomlán a caitheadh ar chostais dlí maidir leis An gCás SCC in 2016, 2017 agus go dtí seo.

 

Géilleadh don iarraidh

20/12/2017