Dale Sunderland

Dale Sunderland

Ceapadh Dale Sunderland mar Leas-Choimisinéir um Chosaint Sonraí ag An gCoimisiún um Chosaint Sonraí in Éirinn i mí na Bealtaine 2016.

Tá Dale freagrach as feidhmeanna an Choimisiúin maidir le Maoirseacht Rialála, Treoir, agus Gnóthaí Idirnáisiúnta. Is Iar-Cheannasaí Cumarsáide agus Rúnaíocht Chorparáideach ag an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais é Dale agus d’oibrigh sé i róil éagsúla sa roinn sin chomh maith, ag obair ar chomhoibriú inimirce idir Éire agus an Bhreatain, beartas póilíneachta agus ceartas coiriúil an AE, maoirseacht rialachais corparáideach agus gnóthaí idirnáisiúnta, parlaiminteacha agus na méide.

Tá cáilíochtaí bunchéime agus iarchéime ónóracha aige i Staidéar Gnó agus Bainsitíocht Phoiblí.