Dale Sunderland

Dale Sunderland

Ceapadh Dale Sunderland mar Leas-Choimisinéir Cosanta Sonraí i mBealtaine 2016. Tá Dale freagrach as Maoirseacht a dhéanamh ar Chuideachtaí Ilnáisiúnta agus Teicneolaíocht; agus Comhchomhairliúchán Roimh Ré agus feidhmeanna Rannpháirtíochta an Choimisiúin Cosanta Sonraí. Iar-Cheannasaí Cumarsáide agus Rúnaíocht Chorparáideach ag an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais isea Dale agus d’oibrigh sé i róil éagsúla sa roinn sin chomh maith, ag obair ar inimirce agus ceartas coiriúil idirnáisiúnta agus beartas póilíneachta, rialachas corparáideach agus gnóthaí idirnáisiúnta agus parlaiminteacha. Tá cáilíochtaí bunchéime agus iarchéime ónóracha aige i Staidéar Gnó agus Bainsitíocht Phoiblí.

 

Aonaid as a bhfuil sé freagrach:

  • Maoirseacht a dhéanamh ar Chuideachtaí Ilnáisiúnta agus Teicneolaíocht
  • Comhchomhairle
  • Cumarsáid