An Coiste Maoirseachta Comhordaithe (CSC)

Is é an Coiste Maoirseachta Comhordaithe (CSC) ná grúpa ina bhfuil údaráis maoirseachta náisiúnta um chosaint sonraí agus an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (EDPS). Bunaíodh an CSC laistigh de chreatlach an Bhoird Eorpach um Chosaint Sonraí (“an Bord”) chun maoirseacht comhordaithe a chinntiú ar chórais IT mórscála áirithe agus comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí AE.

Glacann Éire páirt i bpróiseáil sonraí pearsanta i roinnt córais IT mórscála agus gníomhaireachtaí san AE, agus tagann an phróiseáil seo faoi raon na ngníomhaireachtaí comhordaithe CSC mar seo a leanas:

Córas Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (IMI)

Is é an IMI ná uirlis ilteangach shábháilte, forbartha ag an gCoimisiún Eorpach i gcomhar leis na Ballstáit. Éascaíonn an IMI comhroinnt faisnéise idir údaráis phoiblí atá páirteach i bhfeidhmiú praiticiúil dlí an AE agus cabhraíonn sé le húdaráis a gcuid oibleagáidí riaracháin trasteorann a chomhlíonadh in a lán réimsí polasaí sa Mhargadh Aonair.

IMI Náisiúnta

Cinntíonn an CSC comhordú i maoirseacht ar phróiseáil sonraí pearsanta i gCóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (IMI) de réir Airteagal 21 de Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 (mar a mionathraíodh ag Airteagal 38 de Rialachán (AE) Uimh. 2018/1724).

Glacann na hÚdaráis um Chosaint Sonraí (‘DPAnna’) de 27 Ballstáit an Aontais Eorpaigh, Éire san áireamh, páirt i ngníomhaíochtaí an CSC i dtaca leis an IMI.

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust)

Mol is ea Eurojust atá lonnaithe sa Háig, san Ísiltír, ina bhfuil dlíodóirí, giúistísí, breithiúna agus saineolaithe eile dlí atá ar iasacht ó na Ballstáit.le cabhrú le coireanna a bhfuil gné trasteorann acu a imscrúdú agus a ionchúiseamh, agus an comhair idir údaráis bhreithiúnacha agus údaráis ionchúisimh á éascú ag an am céanna.

Suíomh gréasáin Eurojust

Cinntíonn an CSC comhordú i maoirseacht ar phróiseáil sonraí pearsanta oibríochtiúil i gcomhthéacs comhoibrithe idir na baill náisiúnta laistigh de Eurojust de réir Airteagal 42 (2) de Rialachán (AE) Uimh. 1727/2018.

Glacann na hÚdaráis um Chosaint Sonraí (‘DPAnna’) de 27 Ballstáit an Aontais Eorpaigh, Éire san áireamh, páirt i ngníomhaíochtaí an CSC i dtaca le Eurojust.