Treoirlínte 2/2020 ar airteagail 46(2)(a) agus 46(3)(b) de Rialachán 2016/679 le haghaidh aistriú sonraí pearsanta idir údaráis agus comhlachtaí poiblí laistigh den LEE agus iad siúd lasmuigh den LEE

25th Mí Feabhra 2020

Tá faisnéis faoin gcomhairliúchán seo ar fáil i mBéarla ar láithreán gréasáin an óstaigh ag an nasc seo a leanas.