Tuarascáil Bhliaintiúil 1 Eanáir 2019 go 31 Nollaig 2019

20th Mí Feabhra 2020

Is í seo an dara tuarascáil bhliantúil de chuid an Choimisiúin um Chosaint Sonraí. Ullmhaíodh an tuarascáil de réir Alt 24 den Acht um Chosaint Sonraí 2018 agus clúdaítear inti an tréimhse ó 01 Eanáir 2019 go dtí an 31 Nollaig 2019.

Coimisiún um Chosaint Sonraí a Thuarascáil Bhliaintúil 2019

 Cuntais Eanáir - Nollaig 2019