Oibríochtaí Próiseála Sonraí a dteastaíonn Measúnú Tionchair ar Chosaint Sonraí ina leith

D’fhoilsigh an Coimisiún um Chosaint Sonraí treoir do rialaitheoirí agus próiseálaithe ar féidir, de bharr chineál a ngníomhaíochtaí gnó, gur gá dóibh Measúnú Tionchair ar Chosaint Sonraí a dhéanamh.

Íoslódáil an treoir anseo.