Treorach maidir le fianáin agus teicneolaíochtaí rianúcháin eile

Is é fianán ann ná téacschomhad beag a d’fhéadfaí a stóráil ar do ríomhaire nó ar do ghléas móibíleach agus ina bhfuil sonraí a bhaineann le suíomh gréasáin a dtugann tú cuairt air.

Chun úsáid a bhaint as fianáin (nó aon teicneolaíochtaí den chineál céanna) ar shuíomh gréasáin, bíonn ábhar úsáideora ag teastáil de ghnáth (mar a leagtar amach i Rialachán 5(3) de na Rialacháin e-Príobháideachais). Faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR), caithfidh go dtabharfar toiliú trí ghníomhaíocht shoiléir dhearfach agus faoi shaoirse, agus caithfidh go mbeidh sé sonrach, feasach agus gan athbhrí.

Ní gá toiliú a fháil, áfach, i gcás go bhfuil an fianán nó teicneolaíocht eile ag teastáil chun an tseirbhís atá á lorg a sholáthar – mar shampla, d’fhéadfadh go mbeadh fianáin ag teastáil chun suíomh gréasáin atá feidhmiúil agus a bhfuil an t-úsáideoir ag iarraidh teacht air a sholáthar dó/di (féach ar Rialachán 5(5) de na Rialacháin e-Príobháideachais le haghaidh tuilleadh eolais).

Caithfidh go dtabharfar faisnéis d’úsáideoirí a bhfuil teacht éasca uirthi agus a bhfuil soiléir agus cuimsitheach, faoi na rudaí seo a leanas:

  • An teicneolaíocht a úsáideann an suíomh chun sonraí pearsanta a bhailiú;
  • An cuspóir lena n-úsáidfear na sonraí a bailíodh.

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach ar ár treoirnóta maidir le fianáin agus teicneolaíochtaí rianúcháin eile.