Treoir maidir le Sonraí Pearsanta a Iarraidh ó Thionóntaí Ionchasacha

Fiafraítear den Choimisiún um Chosaint Sonraí (an Coimisiún) go minic an bhfuil sé dlíthiúil ó thaobh cosanta sonraí de go dteastóidh tiarnaí talún (nó gníomhairí ligin ag gníomhú thar a gceann) faisnéis nó cáipéisí áirithe ó thionóntaí ionchasacha. Is é cuspóir na treorach seo míniú a thabhairt do thiarnaí talún (nó gníomhairí ligin ag gníomhú thar a gceann) agus do thionóntaí ar an fhaisnéis a bhfuil oiriúnach a iarraidh ar dtús nuair a cuirtear iarratas isteach ar thionóntacht cónaithe.

Treoir maidir le Sonraí Pearsanta a Iarraidh ó Thionóntaí Ionchasacha - Treoirnóta iomlán