Treoir faoi Mheasúnaithe Tionchair ar Chosaint Sonraí

Faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR), ní mór do rialaitheoirí Measúnú Tionchar ar Chosaint Sonraí (DPIA) a dhéanamh d’aon phróiseáil nuair “is dócha go mbeidh riosca ard ann do chearta agus saoirsí daoine nádúrtha”, lena n-áirítear roinnt cineálacha próiseáil atá sainithe. Is éard atá i gceist le DPIA nó próiseas a leagtar amach go dtí go n-aithneofar rioscaí a thagann as sonraí pearsanta a phróiseáil agus go laghdófar na rioscaí seo chomh fada agus chomh luath agus is féidir. Is uirlisí thábhachtacha iad DPIA’nna chun riosca a chur ar ceal, agus chun comhlíonadh an GDPR a léiriú.

Treoir faoi Mheasúnaithe Tionchair ar Chosaint Sonraí: Nóta Treorach Iomlán