Treoir ar Cháilíochtaí Iomchuí do DPOanna

Tá foráil in Airteagal 37.5 den GDPR go mbeidh ceapachán Oifigigh Cosanta Sonraí “bunaithe ar bhonn cháilíochtaí gairmiúla an duine agus, go háirithe, ar an méid saineolais atá ag an duine maidir le dlí agus cleachtais um chosaint sonraí agus ar chumas an duine na cúraimí dá dtagraítear in Airteagal 39 a chomhlíonadh”. Tugann an treoir seo níos mó sonraí ar na smaointe le cur san áireamh ag rialaitheoirí nuair atá méasúnú á dhéanamh acu ar an leibhéal eolais agus cáilíochta a bhfuil ag teastáil dá DPO.

Treoir ar Cháilíochtaí Iomchuí d’Oifigeach Cosanta Sonraí (GDPR) – Treoirnóta Iomlán