Ceisteanna a Chuirtear go Minic maidir le Toiliú i dtaobh Margaíocht Dhíreach Leictreonach

01st Mí Bealtaine 2020

Baineann an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) le próiseáil sonraí pearsanta le haghaidh margaíocht dhíreach leictreonach (margaíocht a dhéantar ar an teileafón, facs, le teachtaireacht téacs agus trí ríomhphost ach, chomh maith leis seo, tá rialacha breise ann a bhaineann go sonrach le margaíocht dhíreach leictreonach, a leagtar amach sna ‘Rialacháin Ríomhphríobháideachais’ (IR 336 de 2011).

Tugann an treoir seo freagraí ar roinnt de na ceisteanna a chuirtear go minic maidir leis na rialacha a bhaineann le margaíocht dhíreach leictreonach, go sonrach na rialacha maidir le cathain a bhfuil toiliú riachtanach, an eisceacht theoranta nuair a dhéantar margaíocht le custaimeirí atá ann cheana féin fad is go bhfuiltear ag freastal ar coinníollacha sonracha breise (mar shampla, meicníocht shoiléir scar-rogha a chur ar fáil), agus conas is féidir le hábhair sonraí agóid a dhéanamh maidir le húsáid a bhaint as a sonraí chun margaíocht dhíreach leictreonach a dhéanamh.

Ceisteanna a Chuirtear go Minic maidir le Toiliú i dtaobh Margaíocht Dhíreach Leictreonach