Blaganna

Margaíocht dhíreach – An t-eolas a theastóidh uait faoi mhargaíocht dhíreach

18th September 2019

Faigheann an Coimisiún um Chosaint Sonraí go leor ceisteanna maidir le cumarsáid margaíochta dhíreach agus conas is féidir le dhaoine aonair diúltú dóibh. Tagann margaíocht dhíreach faoi réir an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) agus Rialachán 13 de na Rialacháin e-Príobháideachais (I.R. 336 ó 2011). Go hiondúil, is éard atá i gceist le margaíocht dhíreach ná eagraíocht (margóir) ag déanamh iarracht tairge nó seirbhís a chur chun cinn, nó ag spreagadh duit faisnéis bhreise a iarraidh faoi tháirge nó faoi sheirbhís, trí dhíriú ort mar dhuine aonair. ...

Sáruithe ar Shonraí Pearsanta – Cad ba cheart duit a dhéanamh má thagann tú ar shonraí pearsanta in áit phoiblí

16th September 2019

Bíonn níos mó agus níos mó sonraí pearsanta maidir le daoine aonar ag rialaitheoirí sonraí san earnáil phríobháideach agus san earnáil phoiblí. Leanann a lán eagraíochtaí le go leor sonraí pearsanta a choinneáil ar páipéar chomh maith – go minic i suíomhanna ar an láthair ar nós oifigí, gnólachtaí, ospidéil nó áiseanna eile. Bíonn dúshláin slándála ag na heagraíochtaí a bhailíonn na sonraí de bharr an méadú ar na sonraí pearsanta a phróiseáiltear agus a choinnítear. ...

Cén cáipéisí tacaíochta a d’fhéadfadh bheith de dhíth nuair a chuireann tú imní in iúl don Choimisiún?

29th August 2019

Ó theacht i bhfeidhm an Rialacháin Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí, chonaiceamar méadú as cuimse ar líon na ndaoine ag dul i dteagmháil leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí (an Coimisiún), mar a thagann feabhas ar an tuiscint atá ag daoine ar a gcearta cosanta sonraí. Ar an ábhar sin, tá sé tábhachtach go mbeidh eolas agat ar na cáipéisí tacaíochta le cur san áireamh nuair a dhéanann tú teagmháil linn le ceist nó gearán. ...

Roghanna do shlándáil aipe

15th August 2019

Baineann an chuid is mó dúinn úsáid as gléasanna móibíleacha inár ngníomhaíochtaí laethúla. Bíonn sonraí pearsanta go coitianta sna haipeanna a úsáidtear ar na gléasanna seo, agus bíonn na sonraí seo ann le haghaidh éascaíocht úsáideora, oibríochtí feidhme, nó fiú cuspóirí margaíochta. Ní mór d’eagraíochtaí cinntiú go bhfuil aon sonraí pearsanta a bhfuil á phróiseáil acu slán agus sábháilte. ...

Blag – TCI sa bhaile

18th July 2019

Tá níos mó agus níos mó dúinn ag suiteáil ceamaraí inár dtithe –ceamara chun súil a choimeád ar do pheata nuair nach bhfuil tú ann, b’fhéidir, nó ceamara ar do chloigín dorais ionas gur féidir leat d’fhón a úsáid chun féachaint cé atá ag an doras. Baineann roinnt mhaith de na ceisteanna a fhaighimid sa Choimisiún um Chosaint Sonraí le TCI agus cosaint sonraí agus, mar sin de, tugaimid freagraí anseo le roinnt de na ceisteanna is coitianta a fhaighimid maidir le TCI sa bhaile. ...

Cosaint sonraí agus canbhasáil

15th May 2019

Is tír dhaonlathach í Éire agus tá sé an-tábhachtach go mbeidh polaiteoirí in ann cumarsáid a dhéanamh le vótálaithe roimh na toghcháin Eorpaigh agus na toghcháin áitiúla atá le teacht. Nuair a úsáidtear sonraí pearsanta le haghaidh cuspóirí toghchán, áfach, ní mór dóibh siúd a úsáideann na sonraí meas a bheith acu ar cheart cosanta sonraí an duine aonair agus caithfidh said cloí lena n-oibleagláidí mar rialaitheoirí sonraí faoin dlí um chosaint sonraí. ...

Scrúdú ar an gceart go ndéanfaí ceartú

30th April 2019

I bhfianaise na feasachta méadaithe atá ann ar na cearta a thugtar do dhaoine aonair faoin reachtaíocht nua cosanta sonraí, is é aidhm an nóta seo soiléiriú a thabhairt maidir le gnéithe áirithe den cheart go ndéanfaí ceartú ar shonraí pearsanta. Féachtar go háirithe sa nóta seo ar thaifeadadh a dhéanamh ar ainmneacha daoine aonair ina bhfuil comharthaí diaicritice (mar shampla, síntí fada i nGaeilge). ...