Cosaint Sonraí agus Breatimeacht - Ceisteanna Coitianta

16th October 2019

D’fhéadfadh go mbeidh tionchar tromchúiseach ag an Breatimeacht, go háirithe i gcás Breatimeacht ‘Gan Mhargadh’, ar na hoibleagáidí cosanta sonraí atá ag rialaitheoirí Éireannaigh a aistríonn sonraí pearsanta go dtí an Ríocht Aontaithe (Tuaisceart Éireann san áireamh); mar, i gcás go ndéanfar ‘tríú tír’ den RA, measfar gur aistrithe lasmuigh den AE/LLE a bheidh i gceist le haistrithe go dtí an RA agus beidh gá le córas chun cinntiú go mbeidh leibhéal shásúil cosanta sonraí ann.

Cosaint Sonraí agus Breatimeacht - Ceisteanna Coitianta