Ár n-Obair Idirnáisiúnta

Mar chuid de na feidhmeanna Eorpacha atá aige, tugann an Coimisiún tacaíocht d’obair na gcomhlachtaí idirnáisiúnta seo a leanas:

An Bord Eorpach um Chosaint Sonraí: Comhlacht neamhspleách Eorpach is ea an Bord Eorpach um Chosaint Sonraí (an Bord), a rannchuidíonn le cur i bhfeidhm comhsheasmhach na rialacha cosanta sonraí ar fud an Aontais Eorpaigh agus a chuireann comhar chun cinn idir údaráis chosanta sonraí an Aontais. Ghlac sé áit Mheitheal Oibre Airteagal 29.

Comh-Údarás Maoirseachta Custaim: Deimhníonn an tÚdarás seo go mbíonn sonraí pearsanta laistigh den Córas Faisnéise Custaim na hEorpa a phróiseáil ar bhealach go n-urramaítear cearta cosanta sonraí.

Comh-Comhlacht Maoirseachta EUROPOL: Déanann an Comhlacht seo athbhreithniú ar gníomhaíochtaí Oifig Eorpach na bPóilíní chun a chinntiú nach gcuireann a húsáid de faisnéise pearsanta isteach ar chearta príobháideachta an duine aonair.

Comh-Comhlacht Maoirseachta EUROJUST:Tagann an comhlacht seo le céile sa Háig chun a chinntiú go n-urramaítear cearta cosanta sonraí le linn comh-obair trasteorann idir údaráis bhreithiúnacha agus ionchúisim an AE

Grúpa Comhordaithe Maoirseacht EURODAC: Chinntíonn an Grúpa seo a go ndéanfaí an roinnt sonraí pearsanta a bhaineann le lucht iarrtha tearmainn idir thíortha an AE ar bhealach a urramaíonn cearta cosanta sonraí.

Comh-Údarás Maoirseachta Schengen: Deimhníonn an tÚdarás seo go mbíonn sonraí pearsanta laistigh den Córas Faisnéise Europach Schengen á phróiseáil ar bhealach go n-urramaítear cearta cosanta sonraí